Nr 145 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2021 i 2022

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 145
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 grudnia 2021 roku
 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2021 i 2022
 
Na podstawie art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U.
z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza firmę BILANS-REWIND-STANDARD Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Spółka z o. o., ul. Opinogórska 4, lok. 35, 04-039 Warszawa (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za rok 2021 i 2022.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2021
Data publikacji:
23.12.2021 11:44
Data aktualizacji:
23.12.2021 11:44
Liczba wyświetleń:
296
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw145_2021.pdf41.9 KB