Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Literatury Polskiej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Literatury Polskiej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
 
·  Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa
·  Dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, potwierdzony publikacjami
·  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim w zakresie
   literaturoznawstwa (literatura epok dawnych)
·  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim z zakresu nowych
   technologii w humanistyce
·   Udokumentowaną aktywność organizacyjną
 
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu UWM)
link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ 
link ]
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.    Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478
  ze zm.)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału  Humanistycznego,
  ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 28 stycznia 2022 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego 2022 r.
                  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.12.2021
Data publikacji:
28.12.2021 09:35
Data aktualizacji:
10.02.2022 19:36
Liczba wyświetleń:
437
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
2. konkurs KLP.pdf210.2 KB