Nr 138/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 137/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 138/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 grudnia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 października 2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.
 
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz § 3
ust. 2 Uchwały Nr 130 z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1. W Decyzji Nr 137/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 października
    2019 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne na okres do 31 grudnia 2021 r.
    dokonuje się następujących zmian:
     1) tytuł Decyzji otrzymuje brzmienie: „w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
         na okres do 31 grudnia 2022 r.”,
     2) w § 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie: „14) prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska”,
     3) w § 1 skreśla się pkt 17,
     4) w § 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz”,
     5) w § 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: „24) dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM”,
     6) w § 1 pkt 25 otrzymuje brzmienie: „25) dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof. UWM”,
     7) w § 1 pkt 28 otrzymuje brzmienie: „28) dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM”,
     8) w § 1 skreśla się pkt 30,
     9) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 3, pkt 17-29 otrzymują numerację 16-28.
2. Po zmianach, o których mowa w ust. 1, skład Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne przedstawia się
    następująco:
     1)  prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska,
     2)  prof. dr hab. Ewa Dzika,
     3)  prof. dr hab. n. med. Jerzy Gielecki,
     4)  prof. dr hab. n. med. Marcin Jóźwik,
     5)  prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc,
     6)  prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kowalski,
     7)  prof. dr hab. n. wet. Mariusz Majewski,
     8)  prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz,
     9)  prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko,
   10)  prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki,
   11)  prof. dr hab. n. med. Dorota Nowakowska,
   12)  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj,
   13)  prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór,
   14)  prof. dr hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz,
   15)  dr hab. n. med. Jarosław Ćwikła, prof. UWM,
   16)  dr hab. n. med. Janusz Godlewski, prof. UWM,
   17)  dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM,
   18)  dr hab. n. med. Joanna Haraźna, prof UWM,
   19)  dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM,
   20)  dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM,
   21)  dr hab. n. med. Marek Roslan, prof. UWM,
   22)  dr hab. n. med. Agnieszka Skowrońska, prof. UWM,
   23)  dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM,
   24)  dr hab. n. med. Tomasz Waśniewski, prof. UWM,
   25)  dr hab. n. med. Dariusz Zadrożny, prof. UWM,
   26)  dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk,
   27)  dr hab. n. med. Jerzy Romaszko,
   28)  dr hab. n. med. Anna Żurada.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.12.2021
Data publikacji:
30.12.2021 11:36
Data aktualizacji:
30.12.2021 11:36
Liczba wyświetleń:
225
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument