Nr 180/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 174/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne

  
Decyzja Nr 180/2021
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 grudnia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 października 2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne
 
Działając na podstawie § 15 ust. 7 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Uchwały Nr 130 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 174/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października
2019 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki
Medyczne, § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dniem 29 października 2019 r. powołuję dr hab. n. med. Agnieszkę Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM
     do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne na okres
     do 31 grudnia 2022 r.”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.12.2021
Data publikacji:
31.12.2021 17:08
Data aktualizacji:
31.12.2021 17:08
Liczba wyświetleń:
228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument