Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.  stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych
2.  biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
3.  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
   
Dokumentacja konkursowa:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie
 2. Życiorys naukowy
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
 5. Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze, realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
 6. Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
   2021 r. poz. 478).
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta : 4 680,0 PLN.
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
   wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022 r. Tytuł wiadomości: adiunkt - Katedra
   Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.01.2022
Data publikacji:
14.01.2022 08:59
Data aktualizacji:
09.03.2022 15:30
Liczba wyświetleń:
303
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu adiunkt KF.pdf226.31 KB