Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.   tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych
2.   umiejętność programowania (preferowana znajomość środowiska MATLAB)
3.   biegła znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego
    (dot. obcokrajowców)
4.   preferowany stopień naukowy doktora
5.   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
 
Dokumentacja konkursowa:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
  w Olsztynie
 2. Życiorys naukowy
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktorskiego (w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora)
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
 6. Opinia opiekuna, promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 7. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców
 9. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego
 13.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
Informacje:
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta : 3 205,0 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
   wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022 r. Tytuł wiadomości: asystent -
   Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego
   zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.01.2022
Data publikacji:
14.01.2022 09:04
Data aktualizacji:
09.03.2022 15:37
Liczba wyświetleń:
329
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent.pdf225.13 KB