Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1.     stopień doktora z zakresu fizyki, chemii lub nauk pokrewnych
2.     biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (w przypadku obcokrajowców)
3.     wysoko cenione umiejętności programowania
4.     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych mile widziane
 
Dokumentacja konkursowa:
1.    Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do JM Rektora Uniwersytetu Warmińsko-
     Mazurskiego w Olsztynie
2.    Życiorys naukowy
3.    Kwestionariusz osobowy
4.    Potwierdzona kopia dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora
5.    Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
6.    Opis doświadczenia naukowego zdobytego w kraju lub za granicą
7.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp.)
8.    Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
9.    Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy
10. Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
11. Deklaracja złożenia oświadczenia  o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie
12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela
      akademickiego
13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta : 4 680,0 PLN.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać drogą elektroniczną na adres:
   wnz-dziekanat@uwm.edu.pl w terminie do dnia 15.02.2022  r. Tytuł wiadomości: adiunkt -
   Katedra Fizyki i Biofizyki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego
   zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.01.2022
Data publikacji:
14.01.2022 09:32
Data aktualizacji:
09.03.2022 15:39
Liczba wyświetleń:
349
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki konkursu adiunkt II.pdf220.68 KB