Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Geodezji (Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Geodezji
 (Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
 w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
  1. W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie posiadanie statusu doktoranta lub studenta studiów stacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w dyscyplinie inżynieria lądowa lub na kierunku geodezja i kartografia lub pokrewnym.
  2. Znajomość podstaw programowania w środowisku Matlab.
  3. Znajomość języka angielskiego – co najmniej poziom B2.
  4. Zainteresowania związane z wykorzystaniem geodezyjnych technik obserwacyjnych w badaniach jonosfery.
  5. Pracowitość, systematyczność, gotowość do pogłębiania wiedzy i umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
  • Znajomość oprogramowania ArcGIS.
  • Prawo jazdy (kategoria B).
  
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach w ramach projektu badawczego OPUS 21,
pt. „Globalny system śledzenia sejsmicznych zakłóceń jonosferycznych nad strefami osłabienia litosfery wykorzystujący obserwacje satelitarne Swarm i GNSS (GLOSID-S).” Kierownikiem projektu jest Pan prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz. Badania będą prowadzone w Zespole Zaawansowanych Metod Opracowania Obserwacji Satelitarnych Katedry Geodezji UWM w Olsztynie. Streszczenie projektu dostępne jest pod linkiem:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/522692-pl.pdf
 
Udział w zadaniach badawczych:
Zad. nr 1. Przegląd aktywności sejsmicznej w okresie trwania misji satelitarnej Swarm, jej kolokacji z danymi Swarm i analiza stanu jonosfery.
Zad. nr 2. Wstępne opracowanie danych z gęstych sieci GNSS w odniesieniu do wybranej aktywności sejsmicznej.
Zad. nr 3. Wstępne opracowanie pomiarów z Langmuir Probe w odniesieniu do wybranej aktywności sejsmicznej.
Zad. nr 4. Złożona analiza pięciu lub więcej źródeł danych zorientowana na detekcję, walidację
i klasyfikację zakłóceń jonosferycznych wywołanych aktywnością sejsmiczną.
Zad. nr 5. Opracowanie prototypowego systemu śledzenia sejsmicznych zakłóceń jonosferycznych opartego na walidowanych wzorcach obserwacji Swarm.
 
Szczegółowy zakres obowiązków:
1. Gromadzenie danych oraz udział w tworzeniu oprogramowania do opracowania obserwacji
    z różnych technik pomiarowych (GNSS, Swarm) w ramach zad. nr 1.
2. Operacyjne przetwarzanie danych, udział w rozwoju oprogramowania w ramach zadań nr. 2-4.
3. Udział w opracowaniu oprogramowania oraz w analizach prowadzonych w ramach zadania nr 5.
 
Typ konkursu NCN: OPUS 21
Liczba miejsc stypendialnych: 2
Okres składania ofert: od 20.01.2022 do 6.02.2022
Forma składania ofert: e-mail
Termin rozstrzygnięcia: 7.02.2022
 
Warunki zatrudnienia:
Stypendium będzie wypłacane przez 7 miesięcy, w wysokości netto 1 500 PLN/miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania umowy stypendialnej (maksymalnie do 14.12.2024 r.), przy dalszym spełnianiu warunków przez stypendystę.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie:  15.02.2022 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
(1) list motywacyjny,
(2) C.V. z informacją o ewentualnym dorobku naukowym,
(3) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (co najmniej poziom B2),
(4) (opcjonalnie) skan dyplomu ukończenia studiów.
  
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.]
  
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres:
pawel.wielgosz@uwm.edu.pl do końca dnia 6.02.2022 roku.
 
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Paweł Wielgosz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.01.2022
Data publikacji:
17.01.2022 13:08
Data aktualizacji:
15.02.2022 10:30
Liczba wyświetleń:
517
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
stypendysta1WG.docx12.61 KB
stypendysta2WG.docx12.57 KB