UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI

Strona została usunięta dnia: 17 styczeń, 2022 - 13:52
 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO
W DZIEKANACIE WYDZIAŁU SZTUKI
 
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Dziekanat Wydziału Sztuki
Stanowisko: specjalista
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES GŁÓWNYCH OBOWIĄZKÓW:
 
·  prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej studentów,
·  obsługa administracyjna studentów i prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów,
·  przygotowywanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną,
·  sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw,
·  prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami uczelnianymi,
·  współorganizowanie uroczystości wydziałowych,
·  wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana oraz Prodziekana.
 
WYMAGANIA:
 
·  wykształcenie wyższe;
·  znajomość pakietu MS-Office (Word, Excel);
·  znajomość obsługi USOS, Pol-on;
·  znajomość zasad prowadzenia i obiegu dokumentacji kancelaryjnej i archiwalnej oraz RODO;
·  umiejętność pracy w zespole i z interesantami (otwartość, uprzejmość, komunikatywność);
·  systematyczność i dokładność w realizacji zadań;
·  samodzielność i odpowiedzialność;
·  otwartość na zmiany i rozwój własny;
·  dobrze widziane doświadczenie pracy w dziekanacie lub związane z ww. zakresem obowiązków;
·  dobrze widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
 
1. CV i list motywacyjny.
2. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
3.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Zainteresowane osoby składają dokumenty w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8
w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz „Rekrutacja – pracownik administracyjny w dziekanacie Wydziału Sztuki” lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa 26.01.2022 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Sztuki
Wytworzył:
prof. dr hab. Benedykt Błoński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.01.2022
Data publikacji:
17.01.2022 13:51
Data aktualizacji:
17.01.2022 13:52
Liczba wyświetleń:
899
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument