UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

Strona została usunięta dnia: 19 styczeń, 2022 - 14:47

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI

PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO

W DZIEKANACIE WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI

 

 

Miejsce pracy: Olsztyn

Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę

Cel stanowiska: obsługa administracyjna studentów

  ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z tokiem studiów i obsługa administracyjna studentów
 • przygotowanie dokumentacji i pism oraz ich archiwizacja, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną
 • sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw
 • aktualizacja informacji na stronie WNoŻ w zakresie prowadzonych spraw
 • organizacja i dystrybucja sukcesywnych zakupów bieżących w Dziekanacie
 • współorganizowanie uroczystości wydziałowych
 • wykonywanie innych poleceń służbowych Dziekana oraz Prodziekanów

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office
 • znajomość dokumentów związanych z obsługą procesu dydaktycznego oraz obiegu dokumentów w Uczelni – będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych w zakresie baz danych studentów (bieżąca weryfikacja danych) USOS – będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu
 • umiejętności interpersonalne, wysoka kultura osobista
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • sumienność i dokładność
 • otwartość na zmiany i rozwój własny.

Zainteresowane osoby składają w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub
w wersji elektronicznej na adres: 
rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl niżej wymienione dokumenty:

1. CV i list motywacyjny

2. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/files/KwestionariuszosobowyUWM.pdf

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”

Termin składania dokumentów upływa z dniem 28.01.2022 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata
.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.01.2022
Data publikacji:
19.01.2022 14:47
Data aktualizacji:
19.01.2022 14:47
Liczba wyświetleń:
1121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument