UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku

Strona została usunięta dnia: 15 luty, 2022 - 09:50
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
zatrudni pracownika administracyjnego w Kwesturze w Dziale Ewidencji Majątku
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę na zastępstwo
Cel istnienia stanowiska: ewidencja majątku
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
   prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku trwałego,
   weryfikowanie dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym oraz kwalifikacji
   do składników majątku,
   dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących remontów, zadań inwestycyjnych, środków
   trwałych, WNiP,
   rozliczanie środków trwałych w budowie,
   księgowanie amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
   oraz innych operacji dotyczących składników majątku,
   uzgadnianie ewidencji majątku trwałego z ewidencją księgową,
   rozliczanie inwentaryzacji przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych uczelni,
   rozliczanie sprzedaży i likwidacji składników majątku,
   aktualizacja wyceny środków trwałych i rozliczanie funduszu z aktualizacji wyceny,
   uzgadnianie stanów magazynowych.
 
WYMAGANIA:
  Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
  Znajomość zagadnień finansowych z zakresu rachunkowości i finansów
  Znajomość przepisów prawa podatkowego
  Staż pracy na stanowisku księgowym minimum 1 rok
  Umiejętności analityczne
  Umiejętności komunikacyjne
  Znajomość pakietu Ms Office
  Umiejętność pracy w zespole
  Umiejętność pracy pod presją czasu
  Dyspozycyjność
  Staranność, sumienność.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 20.02.2022 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Kwestura
Wytworzył:
mgr Agnieszka Choma-Meus
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2022
Data publikacji:
25.01.2022 10:43
Data aktualizacji:
15.02.2022 09:50
Liczba wyświetleń:
788
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument