Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Zoologii (Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Zoologii
(Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1. Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych
    kryteriów:
·     jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów
    magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
·     jest uczestnikiem studiów doktoranckich;
·     jest doktorantem w szkole doktorskiej.
2. Umiejętność wykonywania poniższych czynności i analiz z zakresu biologii molekularnej
    (potwierdzona odpowiednim dokumentem):
·     Przeprowadzenie izolacji RNA z tkanek zwierzęcych, oczyszczanie RNA.
·     Analiza jakości oraz czystości otrzymanych prób.
·     Odwrócona transkrypcja, projektowanie starterów do reakcji real-time quantitative PCR
    (rt-qPCR); wykonywanie analiz rt-qPCR
·     Analiza ontologiczna zestawu genów pochodzących z analizy transkryptomicznej.
3. Umiejętności organizacyjne, komunikacyjne i inne osobowościowe, niezbędne do pracy
    laboratoryjnej i naukowej zweryfikowane zostaną na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej
    przeprowadzonej w II etapie kwalifikacji, po złożeniu wymaganych dokumentów przez
    Kandydatów.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie NCN, OPUS 21, pt. „Rozwiązywanie tajemnic specjacji w oparciu o wybrany model ryb", kierowanym przez dr hab. Dorotę Juchno, prof. UWM, w tym:
 
Udział w zadaniach badawczych:
1.  Wpływ składu genomowego i temperatury na klonalne i płciowe rozmnażanie allotriploidalnych
    samic Cobitis
2.  Wpływ składu genomowego i temperatury na żywotność allopoliploidalnych F1 Cobitis
3.  Organizacja genomowa klastrów genów Hox u allotetraploidalnych F1 Cobitis w porównaniu
    z rodzicami
4.  Wpływ składu genomowego i temperatury na profil transkryptomu allotetraploidalnych F1 Cobitis.
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1.  Określanie ploidii samic i potomstwa.
2.  Analiza genów Hox i sekwencjonowania; izolacja RNA.
3.  Analiza potomstwa uzyskanego w wyniki rozrodu kontrolowanego (m. in. sukces rozrodczy,
    wielkość larw).
4.  Współudział w opracowywaniu uzyskanych wyników i pisaniu publikacji.
 
Typ konkursu NCN: OPUS 21 – panel NZ8
Termin składania ofert: 14.02.2022. godz. 23:59
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 17.02.2022, godz.15:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 45 miesięcy, w wysokości 3893 zł
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.03.2022
 
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, zaświadczenie
o posiadanym statusie studenta/doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich, inne dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych umiejętności
 
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: juchno@uwm.edu.pl
do dnia 14.02.2022. g. 23:59
 
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2022
Data publikacji:
27.01.2022 14:30
Data aktualizacji:
17.02.2022 08:42
Liczba wyświetleń:
480
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
NCN_K._Zoologii_Regulamin_IV.pdf117.63 KB