UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Strona została usunięta dnia: 27 styczeń, 2022 - 14:48

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

 
Miejsce pracy: Olsztyn, Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Żywności
Czas pracy: pełen etat, umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW OBEJMUJE m.in.
·  wykonywanie analiz fizykochemicznych i instrumentalnych w zakresie badań żywności
   z wykorzystaniem wysoko specjalistycznej aparatury badawczo-pomiarowej,
·  wykonywanie zestawień wyników analiz,
·  prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
·  przygotowanie pracowni technologicznych do prowadzenia procesów badawczych,
·  udział w przygotowaniu materiałów i wspomaganie zajęć dydaktycznych.
 
WYMAGANIA:
·  wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywności, chemii i analityki żywności,
   towaroznawstwa żywności lub pokrewne,
·  znajomość zagadnień związanych z analizą żywności i pracą w laboratorium,
·  umiejętność obsługi aparatury badawczej tj.: chromatograf gazowy i/lub cieczowy, urządzenie
   do pomiaru barwy, analizator tekstury, spektrofotometr,
·  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
·  dobra umiejętność obsługi pakietu MS-Office,
·  umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole,
·  umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
·  wymagane cechy osobowości: komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność, sumienność
   i dokładność, otwartość na zmiany i rozwój własny.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1. CV i list motywacyjny;
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
3. podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
    2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
    (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką,
w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 17.02.2022 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2022
Data publikacji:
27.01.2022 14:48
Data aktualizacji:
27.01.2022 14:48
Liczba wyświetleń:
547
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument