Nr 146 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2021

 
UCHWAŁA Nr 146
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2022 roku
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie za rok  2021
 
Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Uczelni
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2021.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za rok 2021
    stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM w Olsztynie
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
01.02.2022 10:43
Data aktualizacji:
01.02.2022 11:06
Liczba wyświetleń:
318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 146 - Sprawozdanie RU 2021.pdf123.86 KB