Nr 148 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku doradztwo podatkowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 

UCHWAŁA Nr 148
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2022 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku doradztwo podatkowe dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku doradztwo podatkowe dla poziomu studiów pierwszego
    stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący
    załączniki 1, 2 oraz 3a-3b.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3.  Dziekan Wydziału Prawa i Administracji dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań
    określonych w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM w Olsztynie
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
01.02.2022 11:43
Data aktualizacji:
01.02.2022 11:43
Liczba wyświetleń:
262
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załączniki do Uchwały Nr 148 - ustalenie programu studiów - doradztwo podatkowe - studia I stopnia (profil A).pdf970.72 KB