Nr 149 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademi

 

UCHWAŁA Nr 149
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2022 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o  profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat ustala program studiów kierunku produkcja muzyczna i realizacja dźwięku dla poziomu
    studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6-semestralnym okresem nauki o profilu
    ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
2.  Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3.  Dziekan Wydziału Sztuki dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM w Olsztynie
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
01.02.2022 11:46
Data aktualizacji:
01.02.2022 11:47
Liczba wyświetleń:
321
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załączniki do Uchwały Nr 149 - ustalenie programu studiów - produkcja muzyczna i realizacja dźwięku - studia I stopnia (profil A).pdf1.01 MB