Nr 153 z dnia 28 stycznia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 37 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga w Olsztynie

 

UCHWAŁA Nr 153
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 stycznia 2022 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 37 Senatu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W Uchwale Nr 37 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga
w Olsztynie, dokonuje się następujących zmian:
1. § 2 otrzymuje brzmienie: „Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1
   ust. 1, została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1600,00 zł (słownie: jeden
   tysiąc sześćset złotych).”  
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Senat UWM w Olsztynie
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2022
Data publikacji:
01.02.2022 12:15
Data aktualizacji:
01.02.2022 12:19
Liczba wyświetleń:
318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 153 - sprzedaż ul. Kleeberga - zmiana Uchwały Nr 37 z 2020.jpg475.34 KB