UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH W KATEDRZE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM

Strona została usunięta dnia: 7 luty, 2022 - 10:09

 

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKU SPECJALISTY
 W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH
 W KATEDRZE OTORYNOLARYNGOLOGII, CHORÓB GŁOWY I SZYI
 WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UWM
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: 0,5 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW:
- gromadzenie materiału do prac naukowych,
- analiza i opracowywanie materiału naukowego,
- wykonywanie  i analiza badania audiometrycznego,
- wykonywanie  badań polisomnograficznych,
- współuczestniczenie w instrumentalnych badaniach połykania FEES (fiberoptic endoscopic
   examination of swallowin),
-  nadzorowanie i  wykonywanie obrazowych badań połykania CBCT ( cone beam  tomography)
-  udział w innych bieżących pracach związanych z ogólną działalnością Katedry  
 
WYMAGANIA:
-  wykształcenie wyższe medyczne lub pokrewne,
-  stopień doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu,
-  doświadczenie w badaniach polisomnograficznych, instrumentalnych badaniach połykania FEES
    oraz wykonywania obrazowych badań połykania CBCT,
-  wymagane doświadczenie przy pisaniu prac naukowych z zakresu medycyny, 
-  dorobek naukowy (publikacje, wystąpienia naukowe).
 
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.  CV i list motywacyjny;
2.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,  str. 1)”,
 
w Dziale Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8, w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 08.02.2022 r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.02.2022
Data publikacji:
02.02.2022 11:21
Data aktualizacji:
07.02.2022 10:09
Liczba wyświetleń:
542
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument