Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko stypendysty
w Katedrze Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców,
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1. Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która spełnia którekolwiek z poniższych
    kryteriów:
     a) jest uczestnikiem studiów doktoranckich
     b) jest doktorantem w szkole doktorskiej
2. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu badań z hodowlą mącznika młynarka na cele paszowe
     i żywnościowe.
3.  Przynajmniej jedna opublikowana praca  naukowa w czasopiśmie recenzowanym z impact factor
     w zakresie hodowli i/lub przetwarzania owadów na cele paszowe i żywnościowe.
4.  Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie przynajmniej na poziomie intermediate.
 
Stypendium przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS-20 (LAP),
pt. „Rozwój, skład chemiczny i waloryzacja pozostałości mącznika młynarka żywionego wstępnie przetworzoną biomasą lignocelulozową”, kierowanym przez dr hab. inż. Michała Zenona Krzyżaniaka, prof. UWM
 
Udział w zadaniach badawczych:
Nr 1. Wpływ substratu poddanego obróbce enzymatycznej na rozwój, przeżywalność i parametry
         wzrostu owadów
Nr 2. Skład pasz i owadów w zależności od rodzaju stosowanej diety
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1.    Prowadzenie doświadczeń z hodowlą owadów na cele paszowe i żywnościowe.
2.    Prowadzenie dokumentacji i zarządzanie danymi z badań.
3.    Przygotowywanie publikacji naukowych.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ – NZ9
Termin składania ofert: do 25.02.2022 r.
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 28.02.2022 r.
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 7 miesięcy w wysokości 5000 PLN/miesiąc. Istnieje możliwość przedłużenia stypendium (o maksymalnie 5 kolejnych miesięcy).
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.03.2022 r.
 
Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny i życiorys naukowy – po polsku i po angielsku, skan dyplomu ukończenia studiów magisterskich, zaświadczenie o posiadanym statusie doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich.
W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: michal.krzyzaniak@uwm.edu.pl 
do dnia 25.02.2022 r.
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
dr hab. Michał Krzyżaniak, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.02.2022
Data publikacji:
10.02.2022 19:22
Data aktualizacji:
03.03.2022 08:45
Liczba wyświetleń:
430
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zawiadomienie o wyborze.pdf52.13 KB