UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI

Strona została usunięta dnia: 11 luty, 2022 - 14:53
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI
 
Miejsce pracy: Olsztyn
Czas pracy: pełen etat (40h/tydzień, czas pracy 7.00 – 15.00), umowa o pracę na zastępstwo
 
Stanowisko: referent
Cel istnienia stanowiska: obsługa administracyjna katedr.
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
·   odpowiedzialność za całokształt pracy sekretariatu obsługiwanych katedr;
·   organizacja roku akademickiego (m.in. prowadzenie kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli;
   akademickich, prowadzenie ewidencji zajęć na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło oraz
   bieżące rozliczenie finansowe, aktualizacja planów dyżurów pracowników obsługiwanych Katedr,
   inwentaryzacja);
·   organizacja procesu dydaktycznego;
·   rozliczanie pracowników z kosztów podróży wiążących się z realizacją procesu dydaktycznego i badawczego;
·   prowadzenie rejestrów i ewidencji określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
·   sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań wynikających z prowadzonych spraw;
·   współudział w organizacji konferencji naukowych i sympozjów z uwzględnieniem obsługi techniczno-
   organizacyjnej.
WYMAGANIA:
·   wykształcenie wyższe;
·   preferowana znajomość języka angielskiego;
·   obsługa systemów informatycznych w tym biegła obsługa pakietu MS Office;
·   umiejętność organizowania pracy własnej, współdziałania i pracy w zespole;
·   umiejętność pracy pod presją czasu oraz spiętrzenia obowiązków;
·   punktualność, odpowiedzialność, komunikatywność;
·   systematyczność i dokładność w realizacji zadań.
 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie cv i listu motywacyjnego w Dziale Kadr UWM
w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, której odbywa się rekrutacja.
Dokumenty mogą być również przekazywane  w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2022 r.
Prosimy o dołączenie Oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)”
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2022
Data publikacji:
11.02.2022 14:52
Data aktualizacji:
11.02.2022 14:53
Liczba wyświetleń:
743
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument