KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” w latach 2019-2022

 
KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA BADAWCZO-TECHNICZNEGO
W RAMACH PROGRAMU „REGIONALNA INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI” w latach 2019-2022
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, w ramach projektu pn. Innowacyjna Żywność Wysokiej Jakości Dla Zdrowia Społeczeństwa i Zrównoważonego Rozwoju – zintegrowany program rozwoju badań naukowych i innowacji w zakresie nauk rolniczych i nauk weterynaryjnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i  Nauki  „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”
w latach 2019-2022 (nr projektu 010/RID/2018/19), kwota finansowania 12000000.
 
WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych do analizy składu izotopowego wody
  potwierdzona certyfikatem,
- znajomość obsługi graficznych programów komputerowych,
- znajomość języka angielskiego,
- umiejętność pracy w zespole.
 
OPIS STANOWISKA:
- obsługa techniczna stanowiska laboratoryjnego do badań składu izotopowego wody,
- udział w badaniach terenowych i wykonywanie terenowych pomiarów fizyko-chemicznych wody,
- opracowanie zestawień wyników oraz przygotowanie materiałów do publikacji.

Umowa na okres 15.03.2022 r. – 31.12.2022 r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
- curriculum vitae,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, certyfikaty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na
   potrzeby rekrutacji, dostępne na stronie  http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 
Aplikacje w formie elektronicznej należy wysłać na kiowims.sekretariat@uwm.edu.pl lub złożyć osobiście
w sekretariacie  Katedry Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii,  ul. R. Prawocheńskiego 1 w terminie
do dn. 8 marca 2022 roku.
Ogłoszeniodawca zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. Uczelnia zastrzega sobie możliwość do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienie
o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wytworzył:
prof. dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2022
Data publikacji:
22.02.2022 14:10
Data aktualizacji:
22.02.2022 14:10
Liczba wyświetleń:
399
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument