Nr 155 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2022 – plan działań

UCHWAŁA Nr 155
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie rekomendacji przyjęcia Realizacji strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w roku 2022 – plan działań
 
§ 1
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U.
z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz  na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 2
1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie Realizacji strategii rozwoju
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2022 – plan działań.
2. Realizacja strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w roku 2022 – plan działań
    stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 16:10
Data aktualizacji:
25.02.2022 16:11
Liczba wyświetleń:
277
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw_155_2022.pdf41.69 KB
Załącznik do Uchwały Nr 155 - Plan działań na 2022.pdf576.69 KB