Nr 156 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

UCHWAŁA Nr 156
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej
do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza poniżej wskazanych kandydatów do nadania
odznaczeń państwowych:
1) Złoty Krzyż Zasługi:
    a) prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
    b) ks. prof. dr hab. Jacek PAWLIK,
    c) prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI;
2) Srebrny Krzyż Zasługi:
    a) dr hab. Jarosław DOBKOWSKI, prof. UWM,
    b) dr inż. Waldemar DZWOLAK,
    c) dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
    d) dr hab. Jacek NOWAKOWSKI, prof. UWM;
3) Brązowy Krzyż Zasługi:
    a) dr hab. inż. Agnieszka DAWIDOWICZ, prof. UWM;
4) Medal Złoty za Długoletnią Służbę:
    a) dr hab. Maja BARANOWSKA, prof. UWM,
    b) mgr inż. Janina GÓRECKA,
    c) prof. dr hab. Andrzej GUGOŁEK,
    d) mgr Irena KORCZ-BOMBAŁA,
    e) prof. dr hab. inż. Ewa KORZENIEWSKA,
    f) dr hab. Andrzej MATRAŚ, prof. UWM,
    g) dr hab. inż. Zbigniew MAZUR, prof. UWM,
    h) prof. dr hab. Iwona NDIAYE,
    i)  mgr Ewa ORŁOWSKA,
    j)  dr inż. Elżbieta TOŃSKA;
5) Medal Srebrny za Długoletnią Służbę:
    a) dr hab. inż. Andrzej ANDERS, prof. UWM,
    b) mgr inż. Maja GABIEC,
    c) mgr Tadeusz MIŁOWSKI,
    d) mgr inż. Bożena MIODUSZEWSKA,
    e) dr inż. Iwona SZERSZUNOWICZ;
6) Medal Brązowy za Długoletnią Służbę:
    a) dr hab. n. wet. Michał ZAŁĘCKI, prof. UWM,
    b) dr hab. inż. Magdalena ZIELIŃSKA, prof. UWM,
    c) dr Krystyna ZIÓŁKOWSKA.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji
i Nauki wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 16:18
Data aktualizacji:
25.02.2022 16:18
Liczba wyświetleń:
266
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw156_2022.pdf63.28 KB