Nr 157 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej

UCHWAŁA Nr 157
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie zaopiniowania kandydatów do Medalu Komisji Edukacji Narodowej
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej
do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza poniżej wskazanych kandydatów do nadania odznaki resortowej - Medalu Komisji Edukacji Narodowej:
1) dr hab. n. wet. Wojciech BARAŃSKI, prof. UWM,
2) dr hab. Marcin CHEŁMINIAK, prof. UWM,
3) dr hab. Joanna CHŁOSTA-ZIELONKA, prof. UWM,
4) dr hab. Ilona DULISZ, prof. UWM,
5) prof. dr hab. inż. Stanisław MILEWSKI,
6) dr hab. Anna ROBAK, prof. UWM,
7) mgr Anna RZECZKOWSKA,
8) dr hab. inż. Cezary SENDEROWSKI, prof. UWM,
9) dr Izabela SZATRAWSKA,
10)  dr hab. Danuta ZIELIŃSKA, prof. UWM.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Edukacji
i Nauki wniosków o przyznanie odznak resortowych osobom, o których mowa w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 16:22
Data aktualizacji:
25.02.2022 16:22
Liczba wyświetleń:
247
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw157_2022.pdf51.99 KB