Nr 158 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”

 

UCHWAŁA Nr 158
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”
 
§ 1
Działając na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i § 5 ust. 1 Zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Rektorskiej
do spraw Godności Honorowych, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja
2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza poniżej wskazanych kandydatów do nadania Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”:
1)  dr hab. Katarzyna BRODZIŃSKA,
2)  dr hab. Marta DAMSZEL, prof. UWM,
3)  dr inż. Ewelina KOLANKOWSKA,
4)  dr hab. Józef TYBURSKI, prof. UWM.
 
§ 2
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom, o których mowa
w § 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 17:59
Data aktualizacji:
25.02.2022 17:59
Liczba wyświetleń:
240
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw158_2022.pdf45.3 KB