Nr 162 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 

UCHWAŁA Nr 162
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie ustalenia programu studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. Senat ustala program studiów kierunku praca socjalna dla poziomu studiów pierwszego stopnia-licencjackich
    z 6-semestralnym okresem nauki o profilu ogólnoakademickim, stanowiący załączniki 1-3.
2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje od cyklu kształcenia 2022/2023.
3. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 18:20
Data aktualizacji:
25.02.2022 18:21
Liczba wyświetleń:
229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw162.pdf882.92 KB