Nr 166 z dnia 25 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku...

 

UCHWAŁA Nr 166
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów
do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.)
 
Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 478 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 161 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku logopedia dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 450 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 (ze zm.), w § 1,
w pkt. 41, litera b otrzymuje brzmienie:
„b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: językoznawstwo (56%), pedagogika (15%); psychologia (14%); nauki medyczne (15%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 18:36
Data aktualizacji:
25.02.2022 18:37
Liczba wyświetleń:
222
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw166_2022.pdf52.53 KB