Nr 171 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2021

 

UCHWAŁA Nr 171
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej korekty Planu Finansowego, w tym korekty Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2021
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza korektę Planu Finansowego, w tym korektę Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2021,
która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 18:59
Data aktualizacji:
25.02.2022 18:59
Liczba wyświetleń:
233
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 171 - korekta planu finansowego na 2021 - USK.pdf183.95 KB
2 Zalącznik do Uchwały Nr 171 - zestawienie zbiorcze korekty planu finansowego na 2021 - USK.pdf84.37 KB
Załącznik do Uchwały Nr 171 - zasadnienie zmian w korekcie planu finansowego na 2021 - USK.pdf233.91 KB
Załącznik do Uchwały Nr 171 - plan zadań inwestycyjnych na 2021 - USK.pdf122.14 KB