Nr 172 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Planu Finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2022

UCHWAŁA Nr 172
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Planu Finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2022
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza Plan Finansowy, w tym Plan Zadań Inwestycyjnych, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2022.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 19:28
Data aktualizacji:
25.02.2022 19:28
Liczba wyświetleń:
230
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 172 - plan zadań inwestycyjnych na 2022 - USK.pdf93.16 KB