Nr 173 z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 173
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 lutego 2022 roku
 
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się
co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na likwidację środków trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, wymienionych w załączniku do niniejszej Uchwały.                                      
§ 2
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2022
Data publikacji:
25.02.2022 19:32
Data aktualizacji:
25.02.2022 19:32
Liczba wyświetleń:
270
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik do Uchwały Nr 173 - likwidacja środków trwałych USK.pdf397.7 KB