Nr 21/2022 z dnia 10 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej

 

Decyzja Nr 21/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 lutego 2022 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2021/2022
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (t.j. Dz.
U. z 2021 roku, poz. 478, ze zm.) oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 494 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Decyzji Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych do przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych na studia w rekrutacji śródrocznej na rok akademicki 2021/2022, § 1 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dr hab. inż. Jarosław KOWALIK, prof. UWM – Przewodniczący,”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.02.2022
Data publikacji:
03.03.2022 12:45
Data aktualizacji:
03.03.2022 12:46
Liczba wyświetleń:
209
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument