Nr 28/2022 z dnia 4 marca 2022 roku zmieniająca Decyzję Nr 99/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022

 

Decyzja Nr 28/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 marca 2022 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022
 
Na podstawie § 3 ust. 1-2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 99/2021 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2021/2022 pkt 36 otrzymuje brzmienie:
„36) mgr inż. Aleksandra Andrzejaczek - pracownik - Wydział Nauki o Żywności,”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
03.03.2022
Data publikacji:
10.03.2022 11:31
Data aktualizacji:
10.03.2022 11:31
Liczba wyświetleń:
210
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument