Nr 26/2022 z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)

 
Decyzja Nr 26/2022
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 marca 2022 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.)
 
Działając na podstawie § 15 ust. 5 i § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1. W Decyzji Nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 października
    2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na
    okres do 31 grudnia 2022 r. (ze zm.), dokonuje się następującej zmiany:
    1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „17) dr hab. Izabela Wysocka,”
2. Po zmianie, o której mowa w ust. 1, skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
    i Energetyka przedstawia się następująco:
    1)  prof. dr hab. Paweł Brzuzan,
    2)  prof. dr hab. Sławomir Ciesielski,
    3)  prof. dr hab. Marcin Dębowski,
    4)  prof. dr hab. Wojciech Janczukowicz,
    5)  prof. dr hab. Ewa Korzeniewska,
    6)  prof. dr hab. Irena Wojnowska-Baryła,
    7)  prof. dr hab. Marcin Zieliński,
    8)  dr hab. Katarzyna Bernat, prof. UWM,
    9)  dr hab. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM,
  10)  dr hab. Urszula Filipkowska, prof. UWM,
  11)  dr hab. Iwona Gołaś, prof. UWM,
  12)  dr hab. Jolanta Grochowska, prof. UWM,
  13)  dr hab. Mirosław Grzybowski, prof. UWM,
  14)  dr hab. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM,
  15)  dr hab. Monika Harnisz, prof. UWM,
  16)  dr hab. Dorota Kulikowska, prof. UWM,
  17)  dr hab. Tomasz Pokój, prof. UWM,
  18)  dr hab. Joanna Rodziewicz, prof. UWM,
  19)  dr hab. Maciej Woźny, prof. UWM,
  20)  dr hab. Magdalena Zielińska, prof. UWM,
  21)  dr hab. Renata Augustyniak,
  22)  dr hab. Katarzyna Bułkowska,
  23)  dr hab. inż. Anna Gotkowska-Płachta,
  24)  dr hab. Renata Tandyrak,
  25)  dr hab. Izabela Wysocka,
  26)  dr inż. Tomasz Jóźwiak.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.03.2022
Data publikacji:
10.03.2022 11:53
Data aktualizacji:
10.03.2022 11:53
Liczba wyświetleń:
216
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument