Sprawy kadrowe

 

DRUKI DO POBRANIA 

 · Kwestionariusz osobowy
 
· Wniosek urlopowy
 
· Karta odpracowywania
 
· Karta urlopowa
 
 · Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
 
 · Podanie o skierowanie na badania lekarskie w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowa
 
· Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego
 
  BEZ KONKURSU
  KONKURS
 
· Oświadczenie o stanie zdrowia kandydata - konkurs
 
· Wniosek o zatrudnienie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim
 
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja - konkurs

· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - zatrudnienie

 

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAW KADROWYCH (OBOWIĄZUJĄCE)

UCHWAŁY SENATU
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Załącznik nr 1 - formularz A
  
 
 
 
 
ZARZĄDZENIA REKTORA
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 lipca 2015 roku
w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia do ustalenia uprawnień do dodatku stażowego 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
mgr inż. Joanna Kardaś
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
10.01.2021
Data publikacji:
08.10.2008 10:36
Data aktualizacji:
10.06.2021 08:46
Liczba wyświetleń:
115825
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wniosek urlopowy - word33.5 KB
wniosek urlopowy - pdf42.3 KB
kwestionariusz osobowy - doc54 KB
kwestionariusz osobowy -pdf51.43 KB
Karta odpracowywania.doc12.5 KB
Karta odpracowywania.pdf44.54 KB
zalnr1.doc54.5 KB
zalnr2.doc57 KB
oswiadczenieminimumkadrowe.doc41.5 KB
oswiadczenieminimumkadrowe.pdf137.64 KB
karta urlopowa.pdf259.08 KB
wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.pdf377.35 KB
wniosekoprzesterminu.pdf377.35 KB
podanieourlopdlaporatowaniazdrowia.docx15.34 KB
podanieourlopdlaporatowaniazdrowia.pdf335.83 KB
Uchw614.doc30 KB
Uchw613.doc333 KB
zaldouchw613.pdf249.29 KB
tabelauzupdanych.xlsx17.63 KB
ZalNr1.doc49.5 KB
Zal2.doc54.5 KB
Zal3.doc45 KB
Zal4.doc48.5 KB
Zal2UchwNr466.doc59 KB
wniosekpremiauznaniowa.docx15.5 KB
oswostzdrowia.docx43.18 KB
Uchw466wersjaujednolicona.doc93.5 KB
InfoUchw338.docx13.58 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych_ rekrutacja_konkurs_wzór.docx19.44 KB
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych_ zatrudnienie wzór.docx20.16 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_bez konkursu_dziedzina.doc50.5 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_konkurs_dziedzina.doc52.5 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_bez konkursu_dziedzina.pdf169.35 KB
Wniosek_utworzenie stanowiska NA_konkurs_dziedzina.pdf156.33 KB
KwestionariuszosobowyUWM.doc220 KB
KwestionariuszosobowyUWM.pdf142.71 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy.docx16.58 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy.pdf138.65 KB
Wniosek bez konkursu_NAnowy.docx17.28 KB
Wniosek bez konkursu_NAnowy.pdf151.1 KB
wniosek urlop unaukowy.docx18.71 KB
urlop na przygotowanie rozprawy doktorskiej.docx21.52 KB
harmonogram urlop naukowy.docx16.94 KB
sprawozdanie końcowe urlop naukowy.docx20.01 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy_2021.docx17.55 KB
Wniosek z konkursem_NAnowy_2021.pdf138.58 KB
wniosek o zatrudnienie NNA.doc38.5 KB
ZalZarzNr_9wniosek_o_zatrudnienie_NNA.pdf134.32 KB
Zarządzenie Nr 25.pdf99.78 KB
Zał. Zarządzenia Nr 25.pdf44.12 KB